Nieuwsbrief juli 2020

In de projecten van de academische werkplaats en van 'sociale relaties & ICT' en 'EMB & ICT' zijn weer stappen gezet. Lees hier verder over de stand van zaken in de verschillende onderzoeken.