EMB Pijn app

In het eerste project willen we ouders en verwanten met behulp van de ‘EMB Pijn App’ met de ‘slimme sok’ beter toerusten om signalen van pijn waar te nemen. We willen onderzoeken of pijn eerder gesignaleerd kan worden en behandeling effectiever is, wanneer er gebruik gemaakt kan worden van fysiologische maten om pijn te meten, dan wanneer alleen gebruik gemaakt wordt van een observatieschaal. We doen dit door een bioresponssysteem te combineren met een pijnobservatielijst. Hierdoor kunnen ouders gedrag van hun kind met EMB beter begrijpen en adequater reageren.

Lees meer...

Aansluiten & Stimuleren

Met het tweede project willen we ouders en begeleiders ondersteunen in het aansluiten bij hun kind/cliënt met behulp van de checklist ‘Aansluiten en Stimuleren’ (A&S). Door beter aan te sluiten bij de spanning van een persoon met EMB, zal diegene zich veiliger en begrepen voelen. We hebben de eerste fase van het project 'Aansluiten & Stimuleren’ afgerond, namelijk de ontwikkeling van de checklist ‘A&S’. Dit hebben we gedaan met ROC, HvA en VU studenten. We willen hierop voortbouwen door een zeer gebruiksvriendelijke App van de checklist ‘A&S’ te maken, te implementeren en ervaringen van ouders te onderzoeken. Maar eerst moeten we onderzoeken of de checklist echt doet waar we het voor gemaakt hebben (effectiviteit). Dit onderzoeken we onder andere met behulp van “de Slimme Sok”.

Lees meer...

EMB & ICT Toolkit

Met de online toolkit willen we ouders van personen met EMB helpen bij het inzetten van technologie. Bijvoorbeeld voor het beter beleven van muziek, of het besturen van een bellenblaasapparaat. Hoe kun je technologie inzetten op een zinvolle en creatieve manier?

De online toolkit zal advies geven over het inzetten van ICT-toepassingen om daarmee de betrokkenheid, interactie en participatie van mensen met EMB te bevorderen. Ook komt er een overzicht in te staan van digitale hulpmiddelen met voorbeeldfilmpjes over toepassingsmogelijkheden.

Lees meer...